วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ช่อดอกไม้เกรดเอ
ช่อดอกไม้เกรดเอช่อละ 1,300-1,500 บาท

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แจกันดอกไม้


ราคาแจกันละ 1,000 บาท

กระเช้าดอกไม้และผลไม้
ราคากระเช้าละ 1,000 บาท

พวงมาลัยบ่าวสาว

พวงมาลัยบ่าวสาวคู่ละ 800 บาท

พานหมั้น

พานหมั้นพานละ 1,500 บาท

พานสินสอด


พานสินสอดพานละ 1,500 บาท

พานธูปเทียนแพธูปเทียนแพพานละ 900บาท

ซุ้มงานแต่ง

ลูกค้าสามารถร่วมออกความคิดเห็นในรูปแบบการจัดได้ค่ะ

งานสัมมนา
ราคาตกลงกันได้ค่ะ

งานนิทรรศการ

จัด ณ เมืองทองธานี ในงานทูบีนัมเบอร์วัน ฟ้าหญิงอุบลรัตน์ ทรงเป็นประธาน เป็นการนำเสนอบอร์ดราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน จัด ณ เมืองทองธานี ในงานทูบีนัมเบอร์วัน ฟ้าหญิงอุบลรัตน์ ทรงเป็นประธาน เป็นการนำเสนอบอร์ดราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน