วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ช่อดอกไม้เกรดเอ
ช่อดอกไม้เกรดเอช่อละ 1,300-1,500 บาท

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แจกันดอกไม้


ราคาแจกันละ 1,000 บาท

กระเช้าดอกไม้และผลไม้
ราคากระเช้าละ 1,000 บาท

พวงมาลัยบ่าวสาว

พวงมาลัยบ่าวสาวคู่ละ 800 บาท

พานหมั้น

พานหมั้นพานละ 1,500 บาท

พานสินสอด


พานสินสอดพานละ 1,500 บาท

พานธูปเทียนแพธูปเทียนแพพานละ 900บาท